Tachi Waza - Kata Dori - Uchi Kaiten Nage

 

 

 

 

 

Ikkyo

Nikyo

Shiho Nage

Uchi Kaiten Nage

   
 

 

 

 

bolo2003@mail.ru